Ιστορίες με στρας, σκέψεις, ρεύσεις, παύσεις, τράς, αλλά χωρίς 'rush'...

Wednesday, May 03, 2006

Ξύπνησα..γλιστρώντας στο μπλε


και είδα τα μάτια της..
Και τα βαλα εδώ-για αυτά που (δεν) έχω και γιαυτά που έχασα..
Στη γη που -literally- ποτέ δεν επένδυσα-στους φίλους που με περιμένουν ακόμα..
[Ρουμανία-Φλεβάρης 06]

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Mensonge par omission

Amours des feintes
Des faux-semblants
Infante défunte
Se pavanant
Cartes en quinte
S'édifiant
Le palais d'un prince
Catalan

Amours des feintes
Des faux-semblants
Infante défunte
Se pavanant
Couleur absinthe
Odeur du temps
Jamais ne serai
Comme avant

Amours des feintes
Au loin j'entends
Là-bas qui tinte
Le temps
De ces empreintes
De nos vingt ans
Ne restent que les teintes

5/03/2006 09:01:00 PM

 
Blogger suigenerisav said...

εξαίρετο το ασμάτιο περί την "απουσία"..
Αλλά τι γίνεται ρε παιδιά ..;
Όλο με 'ανώνυμους' έχω μπλέξει σήμερα;
:-)

5/04/2006 12:43:00 AM

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home