Ιστορίες με στρας, σκέψεις, ρεύσεις, παύσεις, τράς, αλλά χωρίς 'rush'...

Saturday, March 04, 2006


Cayo Norte, Morroqoy, Caribe.
Μέσα Γενάρη 2006.
The road to paradise.. Posted by Picasa

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home